Categorii CNPT 2013

Informatii pentru autori

TEMA CNPT 2013 este „Trauma si Vindecare intr-o Comunitate aflata in dificultate”

si propunem urmatoarele subteme orientative:

 • Rezilienta (Persoane reziliente, comunitati reziliente)
 • Crestere posttraumatica 
 • Trauma timpurie, etape de dezvoltare si atasament 
 • Stress si coping
 • Comunitatea stransa si largita: factor de suport sau stressor
 • Abandon, separare, divort  
 • Moarte si procesul mortii  
 • Traume medicale, stressul pentru cei care ofera ingrijire
 • Catastrofe naturale  
 • Traume familiale  
 • Accidente ale mijloacelor de transport
 • Accidente de munca  
 • Agresiune si trauma  
 • Trauma si organizaţii  
 • Traumatizarea vicarianta  
 • Trauma si societate 
 • Migratie, emigrare si refugiati
 • Asistare psihologica a traumei  
 • Consilierea şi Psihoterapia traumei
 • Cercetarea in psihotraumatologie  
 • Trauma si educatie  
 • Trauma pentru jurnalisti si reflectarea traumei in mass-media  
 • Sensul vietii, spiritualitate

 

TIPURI DE LUCRARI

 Lucrarile se pot incadra in urmatoarele categorii:


Cercetare - lucrari ale cercetatorilor sau echipelor de cercetare din psihologie, cercetari cantitative sau calitative

Lucrari practice, aplicative - studii de caz din consiliere, psihoterapie, strategii de interventie din cadrul institutiilor, propuneri de noi tehnici, metode de interventie sau asistare psihologica, psiho-educationala, psiho-sociala,

Studii teoretice - cele care propun noi idei, noi perspective, amendamente la teoriile existente.

 

Lucrarile acceptate de Comisia Stiintifica a CNPT 2013 vor fi publicate intr-un volum cu ISBN.

Acceptarea lucrarilor se va face pe baza criteriilor detaliate in continuare.

Va rugam trimiteti rezumatele si lucrarile in-extenso catre doamna Diana Vasile la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

CALENDARUL LUCRARILOR

 

Data limita de primire a rezumatelor:  09 septembrie 2013

Data limita de primire a raspunsului de acceptare sau respingere a rezumatului16 septembrie 2013

Data limita de primire a lucrarilor in-extenso, pregătite pentru publicare: 7 octombrie 2013

Data limita de primire a raspunsului de acceptare a lucrarilor in-extenso sau respingere/refacere a lucrarilor: 14 octombrie 2013

Data limita de primire a lucrarilor refacute: 21 octombrie 2013

Data limita de de primire a raspunsului de acceptare a lucrarilor in-extenso sau respingere a lucrarilor corectate: 28 octombrie

 

Va rugam trimiteti rezumatele si lucrarile in-extenso catre doamna Diana Vasile la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Important:

In volumul de lucrari complete vor fi publicate numai acele lucrari care au fost acceptate pana la data de 14 octombrie 2013 (asadar cele care au fost trimise pana la data de 07 octombrie 2013). Restul lucrarilor refacute si acceptate la al IIlea termen (21 octombrie) vor putea fi prezentate in sesiunea de lucrari stiintifice, autorii vor primi reducerile de pret si diploma cu creditele corespunzatoare, rezumatul va fi publicat in brosura conferintei dar lucrarea integrala nu va aparea in volumul de lucrari complete al conferintei.

 

EVALUAREA REZUMATELOR SI A LUCRARILOR

 

Evaluarea rezumatelor si a lucrarilor se va face de catre o comisie impartita in grupuri de cate doi evaluatori. Toti evaluatorii sunt persoane cu bogata experienta teoretica si de cercetare. Fiecare rezumat si lucrare vor fi evaluate concomitent de cei doi evaluatori, fara ca aceasta evaluare sa fie cunoscuta celuilalt. Se va nota cu note de la 1 la 5, 1 reprezentand un nivel foarte slab, iar 5 excelent. Se vor accepta rezumatele si lucrarile care vor obtine cel putin 4 la fiecare evaluator. Rezumatele si/sau lucrarile care vor obtine la un evaluator nota 1, 2 sau 3 vor fi trimise inapoi autorilor pentru refacere. Dupa refacere, procesul de evaluare se reia. Daca se obtine minimum 4, lucrarea va fi acceptata. Daca se va obtine o nota sub 4, atunci rezumatul sau lucrarea va fi definitiv respinsa.

De asemenea, evaluatorii pot accepta o lucrare cu conditia de prezentare a acesteia sub forma de poster si nu prezentare orala. Acest lucru va fi adus la cunostinta autorului principal si acesta va anunta decizia de continuare a participarii lucrarii sale la CNPT 2013 sau de retragere.

UNDE TRIMITETI REZUMATE SI LUCRARI

Va rugam trimiteti rezumatele si lucrarile in-extenso catre doamna Diana Vasile la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.