Cum devii membru

Membrii Asociatiei sunt:

Membrii fondatori sunt persoanele care au participat la infiintarea Asociatiei si figureaza ca atare in actele destinate inregistrarii sale legale. Sunt  membri cu drepturi depline, cu drept de vot, semnatari ai Actului constitutiv si nu plătesc cotizaţie.

Membrii aderenţi sunt membri fără drept de vot, care prin diferite mijloace susţin material şi moral asociaţia, fără a desfăşura în mod necesar o activitate prevăzută explicit în cadrul acesteia. Ei pot participa la manifestările şi acţiunile organizate de asociaţie şi pot colabora benevol la activităţile acesteia.

Membrii activi sunt membri cu drepturi depline, având drept de vot şi obligaţia de a participa la Adunarea generală (direct, delegat sau în modurile alternative) şi de a se implica direct în şi a contribui activ şi constructiv la realizarea activităţilor asociaţiei.

Membrii de onoare sunt personalităţi cu merite deosebite, care prin activitatea lor au adus o contribuţie importantă la promovarea şi progresul asistenţei şi intervenţiilor psihologice și medicale, în domeniile de interes ale asociaţiei, şi care pot contribui la creşterea prestigiului şi a recunoaşterii asociaţiei. Membrii de onoare nu plătesc cotizaţie, nu au drept de vot şi nu pot face parte din Consiliul director.

 

Calitatea de membru al asociaţiei nu conferă în sine certificarea vreunei competenţe sau atestarea vreunui drept de liberă practică.

Membrii asociaţiei care au atestat dreptul de liberă practică în domeniile de interes se angajează să practice etic şi eficient, în spiritul promovării scopului şi obiectivelor asociaţiei, şi să respecte normele etice şi deontologice elaborate şi adoptate de Comisia profesională a asociaţiei.

 

Condiţii şi criterii pentru dobândirea calităţii de membru:

Poate dobândi calitatea de membru aderent orice persoană fizică majoră, română sau străină, cu capacitate deplină de exerciţiu, care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) aderă la asociaţie, prin cerere scrisă de adeziune;
b) se angajează în realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei;
c) îşi asumă să respecte prevederile cuprinse în prezentul Statut, în Actul constitutiv, în Regulamentul intern şi în alte documente şi hotărâri adoptate de Adunarea generală.


Poate dobândi calitatea de membru activ sau de onoare orice persoană care, în afară de condiţiile pentru membrul aderent, îndeplineşte următoarele criterii:

a) este studentă, absolventă, licenţiată sau pe orice treaptă superioară de specializare în psihologie, medicină sau în alte discipline sau ştiinţe socio-umane (asistenţă socială, psihopedagogie, pedagogie, sociologie etc.);
b) a contribuit activ, prin activitatea sa, direct sau indirect, la promovarea scopului şi obiectivelor asociaţiei, în afara acesteia sau în cadrul acesteia, ca membru aderent sau colaborator voluntar.  

 

Dobândirea calităţii de membru:

Pentru a dobândi calitatea de membru aderent sau activ, aplicantul care îndeplineşte condiţiile şi criteriile prevăzute va depune la Consiliul director al asociaţiei o cerere scrisă de aderare, un CV şi alte documente doveditoare, privitoare la îndeplinirea condiţiilor. Cererea de aderare este apoi aprobată de Consiliul director şi validată de Adunarea generală.

Aprobarea cererii de aderare de către Consiliul director oferă un statut temporar de membru al asociaţiei. Orice membru al asociaţiei intră în plenitudinea drepturilor sale după validarea dată de Adunarea generală. Dacă Adunarea generală nu dă validarea, aplicantul nu primeşte calitatea de membru aderent al asociaţiei.

 

Cerere de Aderare ISTT

 

Daca doriti sa sa va inscrieti in ISTT, sa solicitati informatii suplimentare sau sa adresati intrebari Echipei ISTT, va rugam sa ne contactati prin: 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon mobil: 0722 205 992 - Carmen Ragea, vicepresedinta ISTT, de luni pana vineri, intre orele 10:00 si 16:00.