Condiţii de aderare la echipa de psihologi a DAPMF

Condiţii de aderare la echipa de psihologi a Departamentului pentru Asistarea  Psihologică a Militarilor şi Familiilor acestora:

  • Să fie membru ISTT
  • Să aibă cabinet individual de psihologie sau să activeze într-o societate de psihologie
  • Să aibă atestate în psihologie clinică şi psihoterapie/consiliere psihologică
  • Să fi participat la cursuri de terapie a traumei civile şi militare

Dacă aceste condiţii sunt întrunite, solicitantul va fi programat pentru susţinerea unui interviu.